Nieuws


Algemene Ledenvergadering

Beste leden,
Graag 
nodigen wij jullie uit voor onze algemene ledenvergadering op vrijdag 8 november om 21.00 uur in onze kantine. Uiteraard zijn ook alle supporters en ouders uitgenodigd. De agenda en de notulen van de ledenvergadering van vorig jaar treffen jullie in de bijlagen aan.  Na afloop is er een “happy hour”. Wij rekenen op jullie komst. Afmelden kan bij een van de bestuursleden.

Download
Agenda ALV 8-11-2019.pdf
Adobe Acrobat document 47.7 KB
Download
Notulen Algemene Ledenvergadering Oranje
Adobe Acrobat document 143.0 KB

AWT Wieverbal & Prins oetroope!

Vriedig 17 januari vanaaf 19.00 oer inne Kantine op ut sjportpark van Oranje Blauw’15. Veur alle leden, vriewilligers en supporters!


Walking Football

Oranje Blauw’15 is onlangs gestart met de training Walking Football. 

 

Om zoveel mogelijk geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen om mee te kunnen doen, wordt in de oneven weken op maandag en in de even weken op donderdag getraind. Download hieronder het trainingsschema voor 2019.

 

Twijfelt u nog of bent u geïnteresseerd maar heeft u zich nog niet aangemeld? Kom gerust een keer meedoen. Voor vragen kunt u terecht bij walkingfootball@oranjeblauw15.nl

Download
Trainingsschema WALKING FOOTBALL 2019.pd
Adobe Acrobat document 82.6 KB

Foto's jeugdavond en reünie 22 juni 2019


Buitengewone ledenvergadering

Tijdens de ledenvergadering op 14 juni jl. hebben de leden van Oranje Blauw’15 het gemeentelijk accommodatiebeleid besproken. De uitkomsten van de ledenvergadering staan vermeld in bijgevoegde brief.
Download
Brief Gemeente Roerdalen 21-3-2018.pdf
Adobe Acrobat document 310.9 KB
Download
Brief Oranje Blauw 15-6-2019.pdf
Adobe Acrobat document 38.1 KB

AED-cursus

In samenwerking met gemeente Roerdalen en EHBO-vereniging Posterholt organiseert Oranje Blauw'15 een AED-cursus. Lees meer.


Nieuwe gebruiksovereenkomst

Donderdagavond 14 december zal de gemeenteraad naar verwachting een besluit nemen over de overdracht van beheer, onderhoud en exploitatie van de voetbalparken binnen de gemeente Roerdalen. Lees meer.