Huishoudelijk reglement Oranje Blauw'15

Download
Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling te worden gezien op de statuten van Oranje Blauw’15. In dit huishoudelijk reglement zijn (praktische) afspraken vastgelegd die voor (toekomstige) bestuursleden, leden, ouders en supporters als leidraad kunnen gelden voor hun handelen en doen. Naleving van deze afspraken zal voor duidelijkheid en continuïteit zorgen. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 18 november 2016.
Huishoudelijk reglement Oranje Blauw'15.
Adobe Acrobat document 72.3 KB