AED-cursus

In samenwerking met gemeente Roerdalen en EHBO-vereniging Posterholt organiseert Oranje Blauw'15 een AED-cursus voor leden, ouders, vrijwilligers en supporters.

 

Oranje Blauw'15 heeft haar eigen defibrillator (AED) ter beschikking gesteld aan het gemeentelijke initiatief Burgerhulpverlening Project Hart voor Roerdalen. Onze AED hangt hierdoor bij onze buurman "Giel". Om te weten hoe te handelen bij een hartstilstand organiseren wij een kosteloze AED-cursus van 2 avonden van elk 3 uur in het Groene Kruis gebouw in Posterholt. Deze avonden zullen plaatsvinden op maandag- of woensdagavond (nog nader te bepalen in overleg met de geïnteresseerden). 

 

Heb je interesse of wil je meer weten? Mail dan naar bestuur@oranjeblauw15.nl of spreek een bestuurslid aan.