Vrijwilligers gezocht voor internationaal toernooi!

Binnenkort organiseert Oranje Blauw '15 alweer voor de 24e keer haar internationale jeugdtoernooi.

De teller van het aantal deelnemende teams staat inmiddels al op ca. 100. De uiterste inschrijfdatum is met een

aantal weken verlengd. De verwachting is dan ook dat dit aantal nog zal oplopen. Jullie zullen begrijpen dat om dit evenement wederom sportief en financieel te laten slagen de medewerking van zoveel mogelijk spelers, leden, ouders en supporters vereist is. Wij verzoeken dan ook een ieder met een Oranje Blauw hart zijn bijdrage hierin te leveren.

Via het aanmeldformulier 2019 kun je aangeven op welke data je beschikbaar bent om te helpen. Wij verwachten van ieder lid en/of ouder dat hij minimaal een dagdeel komt helpen. Verschillende leden/ouders hebben zich al eerder dit jaar aangemeld in de vrijwilligerspoll opgezet door het bestuur van Oranje Blauw. Deze vrijwilligers zullen wij persoonlijk benaderen en met hun een gepaste dag(deel) afspreken.